10313294-road-closed-sign-before-the-road-construction--men-at-work-isolated-on-white-background

Arbete på väg Nivå 1 & 2

Utbildning Arbete på väg/Säkerhet på väg. Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86)
Kursen vänder sig till alla som arbetar på och vid väg. Det gäller såväl statliga som kommunala och enskilda vägar.Förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon etc. Alla som i något avseende har ett ansvar för en vägarbetsplats. Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, nivå 3.

Förhandskrav
Kompetens enligt nivå 1 i Trafikverkets  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86). Nivå 1 ingår i denna utbildning.

Kursbeskrivning
Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Kursen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86). Utbildningen baseras på de krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg.

Kursen kan objektanpassas efter specifika behov och avslutas med ett prov. Kursen innehåller också utbildning som vakt. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Kursens giltighetstid är 5 år.

Innehåll
Kursen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav nivå 2 och vakt i  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86)

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på vägen

Kurslängd
8 timmar