Truckutbildning A B 12 Platser

Syfte och mål

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man läsa att den som arbetar med en truck, ska ha sådan
utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och även ha ett tillstånd från arbetsgivaren för att köra truck.
Vi på MSU maskin&säkerhetsutbildningar använder oss av auktoriserade TYA-instruktörer och följer därmed
TLP-10 som fastställts av TYA i samarbete med arbetsmarknadens parter.

I syfte att ge truckförarna goda kunskaper i bl.a
– Risker med truckkörning och säkerhetsbestämmelser
– Hur trucken arbetar och fungerar i olika situationer
– Trafikbestämmelser
– Säkerhetskontroller och daglig tillsyn
– Hur man hanterar materiel och gods

Målsättningen är att kunna
– köra säkert och riskmedvetet
– ta hand om trucken, för minskad stopptid och ökad lönsamhet
– känna till sitt ansvar som truckförare
– uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5

Målgrupp

De som inte tidigare har gått en truckförarutbildning och ska arbeta med en truck.

MSU kan även erbjuda gymnasiekursen TRTE 1217 truck A samt TRTE 1218 truck B
Vi har instruktörer behöriga till att betygsätta.

Följande delar berörs i kursen

• Trucktyper och tillsatsaggregat
• Truckens konstruktion
• Truckens stabilitet
• Materialhantering och emballage
• Godshantering med truck
• Daglig tillsyn
• Trafik och säkerhet
• Lagar och arbetarskydd
• Farligt gods

Ålderskrav:
Som truckförare skall du vara 18 år fyllda, i undantagsfall gäller 16 år om utbildningen ingår i kursplanen.


 

Datum

feb 01 - 03 2019
Expired!

Tid

08:00 - 18:00

Kostnad

4900 kr

Etiketter

Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.
Västerås

Platser

Västerås
Marcel McAlister

Arrangör

Marcel McAlister
Telefon
0739184341