Fordonsmonterade kranar

Alla förare som kör tung lastbil (totalvikt 3500 kg) med fordonsmonterad kran ska från och med den 1 januari 2006 ha grundutbildning.
Förare som kör tung lastbil med tillkopplad släpvagn med kran omfattas också av utbildningsavtalet.

Det finns två kategorier av kranar:

  1. Kranar upp till 18 t/m och timmerkranar
  2. Kranar över 18 t/m

Timmerkranar, oavsett storlek, tillhör kategori 1

De som innehar yrkesbevis över 18 t/m har automatiskt även yrkesbevis för den mindre kranen.
Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov.

Branschkrav:
Du som på transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är
monterad på en lastbil med totalvikt över 3 500 kg ska ha ett yrkesbevis som utfärdats av TYA. Samma sak gäller om du jobbar med kran monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg. Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran gäller både för förare av styckegodskranar och timmerkranar. Det styrs av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Om du innehar TYA:s yrkesbevis anses du av branschen ha tillräcklig utbildning för att yrkesmässigt arbeta med fordonsmonterad kran.
Detta krav gäller både om du är anställd och entreprenör.

Utbildningens längd varierar mellan beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

  • Arbetsmiljö och säkerhet 50p
  • Fordonsmonterad kran 100p

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov samt ett antal praktiska prov.

För er som har minst 30 månaders erfarenhet finns möjlighet till kompetensprov vilket ger Yrkesbevis.

För att kunna arbeta som förare av fordonsmonterad kran krävs att du har C-körkort och fyllt 18 år.