Olycksstatistik

Transportstyrelsen ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik om vägtrafikolyckor med personskada. Statistiken baseras på uppgifter som rapporteras in av två källor, polisen och akutsjukhusen i Sverige. Uppgifterna sparas i Transportstyrelsens olycks- och skadedatabas Strada.

 

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen och etappmål på vägen dit. Det nuvarande etappmålet för vägtrafiken innebär att:

  • Antalet omkomna ska halveras mellan 2007 och 2020. Det innebär högst 220 omkomna år 2020. Målet mäts genom polisens rapportering av omkomna enligt definitionen i den officiella statistiken.
  • Antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel. Det innebär högst 4 100 prognostiserat allvarligt skadade baserat på aktusjukhusens rapportering.

 

Utbildningslängd ca 3-4 timmar

Syfte & mål

Denna utbildning vänder sig till alla som på något sätt färdas på våra vägar, privatpersoner som företag
Desto mer kunskap vi har med oss desto mer kan vi vara förberedda på hur vi ska hantera en situation som vi hoppas vi aldrig behöver vara med.

Se till att vara förberedd på det oförberedda!

Målet med utbildningen är deltagaren efter ska veta vilka rutiner som är viktiga när man kommer fram först till en olycksplats.

Utdrag ur utbildningen.

  • Rutiner innan man kliver ur bilen
  • Överblicka
  • Prioretera
  • Farligt gods

Efter utbildningen utfärdas utbildningsdiplom.

 

Kontakta oss för mer information och offert.
Vi anpassar helt utbildningen till er verksamhet