Tidsåtgång Cirka 3 timmar 

På utbildningen i grundläggande brandskydd får du lära dig mer om varför det börjar brinna. Vi pratar om hur du ska agera vid en brand på din arbetsplats eller i din bostad och du får veta hur du kan förhindra att bränder uppstår. Kursen avslutas med praktik där du bland annat får genomföra en släckövning med handbrandsläckare. 

Vår instruktör som tidigare jobbat som brandman kopplar även ihop utbildningen med egna erfarenheter från verkliga händelser.
Vi kan även t komma ut till er arbetsplats för att mer i detalj prata om just era förutsättningar.

Innehåll:
  • Hur en brand uppkommer
  • Hur man släcker den lilla branden
  • Hur man utrymmer vid brand
  • Risker som finns i ditt hem och din arbetsplats
  • Brandceller
  • Gruppdiskussioner kring olika scenarier
  • Släckutrustning
  • Praktik
Målgrupp

Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs

Pris (exklusive moms)

6500 kr/tillfälle

Antal kursdeltagare

Maximalt antal kursdeltagare är 12 personer