MSU Säkerhetsutbildningar erbjuder samtliga utbildningar inom förebyggande brandskydd.
Utbildningarna är såväl praktiska som teoretiskta och förläggs på plats hos er med inriktning på er verksamhet.

”Lag om skydd mot olyckor” innebär att fastighetsägaren har skyldighet att erbjuda ett fullgott brandskydd, och fastighetsinnehavaren/nyttjaren har skyldighet att tillhandahålla en utbildad personal.

Kursprogram för brandskyddsutbildning

Utbildningen omfattar ca 4 timmar där teori och praktik varvas. Inledningsvis går vi igenom brandorsaker och brandförloppet för att avsluta med en praktisk övning att släcka med handbrandsläckare och filt.

Teoretiskt innehåll:

 • Brandorsaker
 • Brandförloppet
 • Brandspridning
 • Skadebegränsande åtgärder
 • Insatstider
 • Brandcellsindelning
 • Förebyggande brandskydd
 • Checklistor
 • Utrymning ur rökfylld miljö
 • Mänskligt beteende
 • Organisation
 • Teori handbrandsläckare.

Praktik: Handbrandsläckare och brand i docka.