Genom HLR-kurs och första hjälpen-utbildning med praktisk träning kan den som kommer i en situation där någon plötsligt skadas eller blir sjuk både våga och kunna agera för att hjälpa.

Vid utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning är det viktigt med regelbunden repetition och praktisk övning.  HLR-kurserna följer HLR-rådets riktlinjer.

 

Beredskap och rutiner på arbetsplatsen

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter så ska det på varje arbetsställe finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det ska också finnas tillräckligt antal personer tillgängliga som kan ge första hjälpen. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter hålls aktuella.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 ”Första hjälpen och krisstöd” beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner.

Första hjälpen-kurs med olika inriktningar

Under ”Första hjälpen och HLR” presenterar vi ett generellt kursupplägg samt några vanligt förekommande inriktningar som elolyckor och akuta sjukdomar. Hjärt-lungräddning ingår alltid som en väsentlig del i våra Första hjälpen-utbildningar, oavsett inriktning.

Vi kan erbjuda första hjälpen-utbildningar med inriktning utifrån just er verksamhet, exempelvis:

  • Sport och fritid
  • Båt och skärgård
  • Skola
  • Bygg
  • Industri
  • Handel
  • Trafik
  • Restaurang

 

Kontakta oss för mer information och offert.
Vi anpassar helt utbildningen till er verksamhet