Beställningen är bindande. Antingen via SMS eller Mail.

Privatpersoner betalar innan påbörjad utbildning!

Avbokning kan ske utan kostnad senast fyra veckor före kursstart.
Om avbokning sker senare än fyra veckor, men senast två veckor före kursstart utgår en administrativ avgift på 50% av kursens pris.
Vid senare avbokning än så betalas fullt pris.

Ombokning kan ske utan kostnad senast två veckor före kursstart.
Sker ombokning senare än två veckor, men senast ett dygn före kursstart utgår en administrativ avgift på 50% av kursens pris.
Vid senare avbokning betalas fullt pris.

Giltigt läkarintyg skall för att priset skall reduceras skickas in snarast, dock inom 5 arbetsdagar

Avbokning reduceras från 100% till 50% av priset
Vid ombokning debiterar vi 20% av priset istället för 50%
För övrigt gäller allmänna bestämmelser och regler enligt ovan.

Eventuell avbokning och ombokning skall göras till info@msutbildning eller telnr:0760 252880