Alla företag skall enligt lag bedöma och identifiera riskerna som finns på en arbetsplats att en olycka inträffar. För att riskerna sedan skall kunna elimineras eller minimeras krävs att den egna personalen har rätt kunskap och rätt verktyg i bagaget för att hitta dessa risker.

Här på vänster sida ser de utbildningar som vi  har att  erbjuda er verksamhet.