Kurslängd
1-2 dagar

Enligt AFS 2004:4 skall den som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning genom gått en godkänd utbildning samt kunna styrka detta med utbildningsbevis. (Gäller från 2006-07-01)

Senast den 1 juli 2006 ska alla som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning ha fått viss utbildning/information (enl Arbetsmiljöverkets föreskrift 2004:4).
Ställningen man använder måste vara en systemställning vilket innebär en ställning där alla eller vissa delar är förtillverkade med givna mått och som har varaktigt fästade förbandsanordningar
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som uppför, river eller väsentligt förändrar en byggnadsställning. Kursen vänder sig även till t.ex. arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt ställningar.
Dokumentation
Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:4
Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis.