Vi har under vår tid som utbildare och konsulter åt olika företag kommit i kontakt med väldigt många som söker kompentent personal till deras verksamhet.

Därför har vi under våra utbildningar inom alla lagkravsutbildningar erbjudit våra kunder  en utvärdering av deras kunskaper och effektivitet.
Detta har nu resulterat i att vi tillsammans med dessa människor nu kan erbjuda tjänster/konsulter inom alla våra utbildningsområden.

Vi kan i dagsläget erbjuda konsulttjänster inom:

Truck  (alla klasser)
Lastbilsmonterad kran upp till 18 ton/m  över 18 ton/m
Travers, telfer, pelarkranr, väggkranar
Mobila Arbetsplattformar (Skylift)
Mobilkran
Rivning
Sanering klotter/Asbest
Snöskottning
Snöröjning
Gårdsarbete

!Våra konsulter innehar alla certifikat inom deras arbetsområden!
Erfaren personal
vi har ett stort kontaktnät av människor med stor erfarenhet av olika jobb
Kontakta oss om ni söker extrapersonal eller personal för anställning.