Trafikverket ställer kompetenskrav på den personal som har vägen som sin arbetsplats. Andra väghållare kan ställa samma krav. Det är arbetsgivaren som ska ansvara för att personalen har rätt kompetens och utbildning.

Säkerhetsutbildningar Sverige följer de nya och uppdaterade riktlinjerna med rådande kompetenskrav i TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86)

Hittar ni inte den utbildning ni söker så tveka inte att kontakta oss.

Välkomna med er förfrågan!