10313294-road-closed-sign-before-the-road-construction--men-at-work-isolated-on-white-background

Nivå 1 – Säkerhet på väg

Utbildning Arbete på väg/Säkerhet på väg. Nivå 1 enligt Trafikverkets kompetenskrav i  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86)
Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom vägarbete, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift.Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är väghållare, samt hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten.

Utbildningsmål

Deltagarna erhåller grundläggande kunskap om de risker som finns vid arbete på väg och hur dessa risker ska förebyggas samt vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. Här följer grundkunskaper som gäller alla som har vägen som arbetsplats.

Innehåll

  • Personlig skyddsutrustning
  • Definitioner på de olika zonindelningarna vid arbete på väg
  • Trafikantbeteende
  • V3 principen. Varna, Vägleda, Värna
  • Hastighet och krockvåld
  • Information om AML och dess föreskrifter
  • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet
  • Arbetsgivarens roll i objektet

Kurslängd
2 timmar

Certifikat

Certifikat delas ut efter godkänt prov med en giltighet på 15 månade