10313294-road-closed-sign-before-the-road-construction--men-at-work-isolated-on-white-background

 

Nivå 3 – Utmärkningsansvarig

Utbildning Arbete på väg/Säkerhet på väg. Nivå 3 enligt Trafikverkets kompetenskrav i  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86)
Målgrupp
Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U s ansvarsområde. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna utbildning.

Förhandskrav
Kompetens Arbete på väg/Säkerhet på väg. Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86)

Kursbeskrivning
Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86).

Kursen kan objektanpassas efter specifika behov och avslutas med ett prov. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Kursens giltighetstid är 5 år

Innehåll

 • Fördjupning om vägarbeten
 • VMF och dess föreskrifter
 • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Transportstyrelsens styrande dokument
 • Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg, bl a fasta arbetsplatser, trafikreglering mm.
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Objektanpassa TA-planer
 • Trafikförordningen
 • Övriga relevanta lagar
 • Information till TLC, 3:e man etc.
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras

Kurslängd
16 timmar