Ergonomi – Förflyttningsteknik och föremålshantering

Kurslängd: Denna utbildning skräddarsys beroende på verksamhet,
i samråd med vår diplomerade ergonomiinstruktör.

Syfte och mål

En vanlig orsak till sjukskrivningar är besvär i rygg, nacke och axlar.
Alla på en arbetsplats tjänar på att motverka uppkomsten av dessa besvär.
Utbildningen ger en grundläggande kunskap om hur de kan arbeta med
gynnsamma arbetsställningar och hur de kan undvika belastningsbesvär
och belastningsskador.

För att efter utbildningen:
–  använda lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
– veta hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas
– veta hur kroppen reagerar vid lyft och förflyttning
–  kunna förebygga sjukskrivningar och ohälsa på arbetsplatsen
– uppfylla lagen om belastningsergonomi (AFS2012:2)

Målgrupp

Alla som jobbar med förflyttning och lyft av föremål och människor.

Förflyttningsteknik
För personal inom t.ex vård och omsorg, utbildningen sker i den mån
det går i hemmamiljö eller på äldreboende.

Föremålshantering
Övriga branscher t.ex industri, restauranger, butiker och lager.
Utbildningen sker då i grupper eller direkt på arbetsplatsen.

Ur programmet

– analys av arbetsmetoder inför utbildningen (rekommendation)
– teori varvas med praktiska övningar för att skapa mer gynnsamma arbetssätt
– hjälp med att sätta en grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet
– upprättande av handlingsplan
– uppföljning av utbildning – hur har det gått?

 

Kontakta oss för mer information och offert.
Vi anpassar helt utbildningen till er verksamhet