Ergonomiombud – En fördjupning 

Målet med kursen är att ge ansvariga eller exempelvis arbetsledare ökad insikt och fördjupning kring ergonomi på företaget. Att efter kursen kunna arbeta med Arbetsmiljöverkets checklista för belastningsergonomi för att upptäcka, åtgärda och förebygga. Att få insikt i modernt material och hjälpmedel som kan underlätta och minska belastningsrisker.

Förslag på kursupplägg (Skräddarsys efter önskemål): 

Anatomi & Biomekanik
Träning/friskvård och skador
Att använda checklista belastningsergonomi för att upptäcka och förebygga.
Material och hjälpmedel
Tidsåtgång ca 3 h

Vi rekommenderar att kursen följs upp och utvärderas med nästa steg.

Träff nummer 2 – Utvärdering och uppföljning

Vi träffas för en träff 2 och gör en uppföljning av checklistan belastningsergonomi och utvärderar den tillsammans.  Vi ringar in problemområden.

Vi diskuterar tillsammans och ger konkreta förslag på hur dessa områden ska avhjälpas. Tidsåtgång ca 2 timmar.

Dokumentation, intyg och kursmaterial ingår.