Individuella arbetsplatsgenomgångar.

– Kontorsarbete

-Lagerpersonal

-Industri

 

Vår kompetenta personal besöker er arbetsplats och ger råd om ergonomi. Vi ger varje person en unik och individuell arbetsplatsgenomgång.

Vanliga problem är ensidiga arbetsställningar och själva arbetsplatsen (till exempel stol, dator med tillbehör, ljussättning och luft). Det behövs sällan mer än enkla åtgärder för att få en mer ergonomisk miljö.

Vi börjar med en föreläsning på 45 minuter för samtliga personal. Därefter gör vi individuella arbetsplatsgenomgångar följt av en sammanställning av resultatet. Tillsammans med er på arbetsplatsen går vi igenom vad som eventuellt behöver förbättras. Vi erbjuder även föreläsningar om ergonomi där vi knyter an till resultaten av genomgången.