BAM – Bättre arbetsmiljö

Kurslängd: 3 dagar


Syfte och mål

Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan
mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

För att efter utbildningen kunna:
– Samverka i arbetsmiljöfrågor
– Identifiera risker och arbeta förebyggande
– Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
– Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

 

Målgrupp

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, arbetsledare,
skyddsombud och andra som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.


Ur programmet

  •  Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön
  • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
  •  Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
  • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
  • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
  • Att kunna göra en riskbedömning
  •  Att kunna upprätta en handlingsplan
Kontakta oss för mer information och offert.
Vi anpassar helt utbildningen till er verksamhet