Fallskyddsutbildning – Grund

Kurstid: 4 timmar
Kan även skräddarsys upp till 1 dag.

Syfte och Mål

Arbete på hög höjd innebär risker, varje år sker det olyckor i samband med fall.

Vår fallskyddsutbildning ska ge deltagarna kunskap om hur de minimerar och
förebygger riskerna för fall från hög höjd, samt hur de använder sig av sin
utrustning på ett säker och korrekt sätt.

Efter utbildningen ska deltagarna bl.a

– Veta hur de använder sin utrustning på ett korrekt sätt
– känna till de lagar som gäller vid arbetet på hög höjd
– Veta hur man ska planera arbetet på höjd
– Veta hur man genomför kontroll av fallskyddsutrustningen

Målgrupp

Alla som i sitt arbete rör sig där det finns risk för fall

Ur Kursinnehållet

* Fallskydd – Introducering
* Risker
* Olika typer av fallskyddsutrustning
* Förebyggande åtgärder
* Lagar
* Vad händer vid ett fall, krafter vi påverkas av
* Skötsel – Förvaring – Underhåll och kontroll
* Räddningsplan. mm