Kurstid: 1 dag
Syfte och mål

Alla som arbetar med heta arbeten har ett ansvar för att förhindra att
brand uppkommer. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna de kunskaper
som krävs för att veta hur de kan gå tillväga för att minimera risken för brand.

Vi följer den utbildningsplan som är framtagen av SBF i samarbete med
försäkringsbolagen i Sverige.

En brand är inte bara väldigt kostsam utan det innebär också en fara för
människor liv och hälsa.
Efter genomförd utbildning ska deltagarna:
- Känna till tillståndsblanketten och dess syfte
- Veta vilka regler som gäller vid brandfarliga heta arbeten
- Veta och provat på hur en brandsläckare fungerar

Vid godkänd utbildning få ett Heta arbeten certifikat. Giltighetstiden är 5 år

Ur kursinnehållet
- Säkerhetsreglerna - tillståndblanketten
- organisationen och ansvar vid heta arbeten
- Lagar och försäkringsvillkor
- Förebyggande brandskydd
- Tätskiktsarbeten
- Släckövning
Pris (exklusive moms)

2990 kr/deltagare exkl moms

Antal kursdeltagare

Maximalt antal kursdeltagare är 12 personer

Heta arbeten utbildningen kan genomföras hos oss eller ute hos er.