HLR med hjärtstartare

Kurstid: ca 2 – 2,5h
Syfte och mål

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp, ett hjärta i kaos.
Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst: en familjemedlem, en kollega, en medmänniska
på gatan eller en nära vän oavsett ung som gammal.

Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden.

Se till att vara förberedd på det oförberedda!

Målet är att efter utbildningen ska deltagarna kunna:

– Utföra medvetandekontroll
– Utföra andningskontroll
– Larma 112
– Använda sig av en hjärtstartare
– Utföra HLR


Ur utbildninginnehållet

* Konstatera hjärstopp
* Larmrutiner
* Användning av hjärtstartare
* Vikten av repetition
* Luftvägsstopp

Efter utbildningen utfärdas kompetenskort.

Var förberedd –  Hjärt och lungräddning räddar liv.

Kontakta oss för mer information och offert.
Vi anpassar helt utbildningen till er verksamhet