Mobila arbetsplattformar: Sax, bom och skylift.
Kurstid: 1 dag

!Att arbeta med mobila arbetsplattformar innebär automatiskt risker!


Syfte och mål

Varje år sker det olyckor som hade kunnat förhindrats om Liftoperatören hade haft rätt förutsättningar.
Inga olyckor på grund av bristande kompetens och kunskap om liftens arbetssätt kan väl vara försvarbart?

Arbetsmiljöverket ställer krav på utbildning via AFS 2006:4 (användning av lyftanordningar och lyftredskap)
som i paragraf 29 § hänvisar till Svensk Standard SS-ISO 18878-2004. Liftutbildningen är utformad efter denna. Läs mer!

operatören ska efter avslutad utbildning
– Känna till hur man kör på ett säkrare och mer riskmedvetet sätt
– Veta hur man sköter om liften, för längre hållbarhet och mindre risk för oplanerade stop
– Veta vad man ska tänka på innan arbete med lift
– Känna till lagar och bestämmelser vid arbete med lift

Efter godkänd utbildning erhåller man en dokumentation som bevis på godkänd utbildning.


Ur Liftutbildningens innehåll
:

* Maskintyper
* Liftens uppbyggnad
* Kontroll och Besiktning
* Arbetsätt
* Säkerhet
* Arbetarskydd och lagar
* Teoretiskt slutprov
* Praktiskt Slutprov

Varje år sker det olyckor som hade förhindrats om operatören haft rätt utbildning.

Vårt mål på MSU är att alla ska ha rätt utbildning för att kunna skapa en säker arbetsplats.

Vårt mål – Din Säkerhet!