Truckförarutbildning

Vi är en TYA-auktoriserad utbildare och utbildar enligt TLP-10
Läs mer om TYA samt TLP-10

Oavsett om ni vill ha utbildningen i era lokaler eller hos oss så kan vi ordna utbildningen.
Vi har utbildningar oavsett tidigare erfarenhet, såväl för nybörjare eller repetition för proffs.

Läs på sidan om våra truckutbildningar, fyll i  formuläret, så kontaktar vi er samma dag för att svara på era frågor och för att boka utbildningen.

Tänk på: Utbildningstiden kan variera på de olika utbildningarna! 1-5 dagar beroende på deltagarnas tidigare erfarenhet och gruppstorlek.

 

[accordion class=’accord1′]

Syfte och mål

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man läsa att den som arbetar med en truck, ska ha sådan
utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och även ha ett tillstånd från arbetsgivaren för att köra truck.
Vi på MSU maskin&säkerhetsutbildningar använder oss av auktoriserade TYA-instruktörer och följer därmed
TLP-10 som fastställts av TYA i samarbete med arbetsmarknadens parter.

I syfte att ge truckförarna goda kunskaper i bl.a
– Risker med truckkörning och säkerhetsbestämmelser
– Hur trucken arbetar och fungerar i olika situationer
– Trafikbestämmelser
– Säkerhetskontroller och daglig tillsyn
– Hur man hanterar materiel och gods

Målsättningen är att kunna
– köra säkert och riskmedvetet
– ta hand om trucken, för minskad stopptid och ökad lönsamhet
– känna till sitt ansvar som truckförare
– uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5

 

Målgrupp

De som inte tidigare har gått en truckförarutbildning och ska arbeta med en truck.

MSU kan även erbjuda gymnasiekursen TRTE 1217 truck A samt TRTE 1218 truck B
Vi har instruktörer behöriga till att betygsätta.

 

Följande delar berörs i kursen

• Trucktyper och tillsatsaggregat
• Truckens konstruktion
• Truckens stabilitet
• Materialhantering och emballage
• Godshantering med truck
• Daglig tillsyn
• Trafik och säkerhet
• Lagar och arbetarskydd
• Farligt gods

 

Ålderskrav:
Som truckförare skall du vara 18 år fyllda, i undantagsfall gäller 16 år om utbildningen ingår i kursplanen.

 

Syfte och mål

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man läsa att den som arbetar med en truck, ska ha sådan
utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och även ha ett tillstånd från arbetsgivaren för att köra truck.
Vi på MSU maskin&säkerhetsutbildningar använder oss av auktoriserade TYA-instruktörer och följer därmed
TLP-10 som fastställts av TYA i samarbete med arbetsmarknadens parter.

I syfte att ge truckförarna goda kunskaper i bl.a
– Risker med truckkörning och säkerhetsbestämmelser
– Hur trucken arbetar och fungerar i olika situationer
– Trafikbestämmelser
– Säkerhetskontroller och daglig tillsyn
– Hur man hanterar materiel och gods

Målsättningen är att kunna
– köra säkert och riskmedvetet
– ta hand om trucken, för minskad stopptid och ökad lönsamhet
– känna till sitt ansvar som truckförare
– uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5

 

Målgrupp

De som i sitt arbete ska arbeta med maskiner hemmahörande i kategori C – D -truckar

 

Följande delar berörs i kursen

• Trucktyper och tillsatsaggregat
• Truckens konstruktion
• Truckens stabilitet
• Materialhantering och emballage
• Godshantering med truck
• Daglig tillsyn
• Trafik och säkerhet
• Lagar och arbetarskydd
• Farligt gods

 

Ålderskrav:
Som truckförare skall du vara 18 år fyllda, i undantagsfall gäller 16 år om utbildningen ingår i kursplanen

Syfte och mål

För att behålla säkerheten och effektiviteten på företaget rekommenderar
Arbetsmiljöverket (AFS 2006:5) att alla som kör truck i arbetet och har
godkänt truckkort i någon av typerna A, B, C eller D bör genomgå en
repetitionsutbildning efter tre till fem år.

Deltagaren får repetera sina färdigheter och kunskaper för att fortsätta
utföra sitt arbete med fokus på hög säkerhet och förbättrad effektivitet.

För att
– uppdateras på eventuella lagändringar och även förändringar hos företaget.
– öka riskmedvetenheten hos truckförarna
– minska risken för onödiga stopp i produktion pga bristande tillsyn
– uppfylla Arbetsmiljöverkets AFS 2006:5


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har godkänt truckkort.


Ur programmet

– Tillsyn av truck och batteri
– Säkerhetsbestämmelser
– AFS föreskrifter och lagkrav
– Repetition av tidigare kunskaper
– Vad har hänt sedan sist, nyheter inom området
– Erfarenhetsutbyte


[/accordion]