Travers & Kranförarutbildning

Kurstid: 1-3 dagar
utbildningens längd avgörs av förkunskaper, gruppstorlek och typen av lyftanordningar

Syfte och mål

Årligen dödas och skadas många människor vid användning av lyftanordningar.
Även produktionsbortfall och stillestånd som kostar miljoner varje år i Sverige
Med rätt kunskap och säkerhetstänkande, hade mycket av detta kunnat undvikas.

Det viktigaste för säkerheten är att alla är riskmedvetna och har rätt kunskaper
för att använda lyftanordningar och lyftredskap på ett rätt och säkert sätt.

Efter avslutad kurs ska deltagarna känna till:

– Vilken lagstiftning som gäller
– Hur man definierar och klassar lyftredskap och lyftanordningar
– Vilka kassationsnormer som gäller
– Hur man använder lyftanordningar och lyftredskap på ett säkert sätt i praktiken.

Viktiga punkter ur innehållet

– Ansvar och skyldigheter som traversförare.
– Vilka lagar,föreskrifter och bestämmelser som gäller för användning av lyftanordningar?
– Säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.
– Förares kommunikation med lastkopplare och signalman.
– Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.
– Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon.
– Säker koppling av lyftredskap.
– Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar, daglig tillsyn.
– Teoretiskt skriftligt prov.
– Praktiskt prov; hantera levande krafter-körteknik, planerig av lyftet samt lastkoppling.

Efter godkänd utbildning erhåller förare ett utbildningsbevis.