Säkra lyft & säker lastkoppling

Kurstid: 0,5 – 1 dag
Företagsanpassat


Syfte och mål

Många olyckor orsakas av felaktig lastkoppling och användning av slitna och felaktiga lyftredskap.
Vi lägger vikt på de lagar, föreskrifter och normer som gäller för SÄKRA LYFT.
Många erfarenheter och händelser ur verkligheten  betonar vikten av att använda lyftredskap
på rätt sätt och vikten av att kunna bedöma kondition och hållbarhet på lyftredskap.

Efter kursen skall deltagarna känna till
– Vilken lagstiftning som gäller
– Hur man definierar och klassar lyftredskap
– Vilka kassationsnormer som gäller
– Hur redskapen används på bästa sätt i praktiken.


Viktiga punkter i utbildningen

– Lagar, föreskrifter och normer
– Ansvar och skyldigheter som lastkopplare
– Säker koppling med förekommande lyftredskap
– Säker användning av svängkran , telfer, traverser.
– Identifiera godkända lyftredskap
– Lyftvinklar, tyngdpunkter, maxlaster
– Daglig kontroll innan användning av lyftredskap
– Besiktning & Fortlöpande tillsyn av lyftredskap
– Personlyft
– Teoretiskt prov