Tidsåtgång ca 3 timmar

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig. Kursen behandlar
bl a utrymningsledarens roll, lagar och myndighetskrav.

Förkunskaper

Kursdeltagare förväntas ha gått kursen grundläggande brandskydd före denna utbildning eller på annat vis ha motsvarande kunskaper, vilket innebär att ingen praktisk släckövning genomförs. Vid kundanpassad utbildning kan praktisk släckövning ingå. Kursen grundläggande brandskydd arrangeras i samband med utrymningsledare. Före lunch hålls grundläggande brandskydd och på eftermiddagen utrymningsledare.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att kunna agera som utrymningsledare samt aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera övrig personal om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.


Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • att bedöma risker för brand
 • att efterleva företagets säkerhetsregler
 • att vid larm alltid utrymma lokalen
 • att med olika brandredskap rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand
 • Brandteori – uppkomst, spridning, brandförlopp
 • Risk – sannolikhet och konsekvens
 • Skadeförebyggande skydd
 • Skadebegränsande skydd
 • SBA – systematiskt brandskyddsarbete
 • Kommunens räddningstjänst
 • Utrymningsledarens roll
 • Organisationen i företaget
 • Utrymningsproblematik
Pris (exklusive moms)

2900 kr/deltagare exkl moms

Antal kursdeltagare

Maximalt antal kursdeltagare är 12 personer